חשבון מים

החשבון המים מורכב מצריכה פרטית ומשותפת

צריכה הפרטית  – שתיה ,רחצה , שרותים , שטיפת  כלים , שטיפת הבית.

צריכה משותפת –צריכה משותפת  צריכה מים המיוחסת לבניין מגורים , בגין צריכה שמעבר לצריכה  המים בחידות הדיור.

השקית שטיחי הגינון ושטיפת חדרי המדרגות של הבניין. צריכה זו מחושבת כהפרש הצריכה הנמדדת בשעון המים הראשי בכניסה לבניין או בנינים. לבן סה"כ הצריכות ביחידות הדיור שבבניין.

דוגמא לבניין עם 25 דירים: 

 • 1000 קו"ב קריאת מונה ראשי קודמת

 • 1300 קו"ב  מונה  ראשי קריאה נוחכית 

 • 300   קו"ב הפרש

 • 250   קו"ב סך הכול צריכה פרטית

 • 50     קו"ב הפרש צריכה משותפת  ( 2 קו"ב תוספת לכל דייר )

דוגמא לצריכה משותפת הנה השקית שטיחי הגינון ושטיפת חדרי המדרגות של הבניין.

צריכה זו מחושבת כהפרש הצריכה הנמדדת החיוב והוא גם משמש כחשבונית /קבלה לאחר התשלום החלק התחתון הינו הקבלה שנשלחה לרשות/תאגיד המים לאחר ביצוע התשלום בבנק או בדואר .

 • שם משפחה: פרטי המשפחה הרשומים בנכס או השוכר

 • שם פרטי : פרטי שם המשלם הרשומים בנכס או השוכר

 • מספר תהודת זהות : פרטי זהות של משלם

 • מס הנכס : זיהוי פנימי לזיהוי הנכס במערכת המחשב

 • כתובת : כתובת הנמען של הנכס

 • מס דירה : מס הדירה של הנכס

 • מס נפשות : מס נפשות הגרים בדירה כולל מעל גיל 18

 • מס מד המים : מספר יחודי לכל מספר שעון

 • תאריך קראת המונה : תאריך בו בוצע קראת המונה בפועל

 • קריאת מנוה קודמת : קריאה כמות המים שהופיע במד המים בקריאה הקודם

 • קריאת מונה נוכחית : קריאה כמות שהופיע במד המים האחרון

 • כמות צריכה הפרטית : הפרש מהקריאה הקודם ליום הקריאה בפועל

 • כמות צריכה המשותפת : צריכה משותפת הנה צריכה מים המיוחסת לבניין מגורים , בגין צריכה שמעבר לצריכה המים בחידות הדיור

בשעון המים הראשי בכניסה לבניין או בנינים. לבן סה"כ הצריכות ביחידות הדיור שבבניין. ימי צריכה בפועל :הפרש הזמן קריאה הקודם לבין הקריאה האחרון חישוב התשלום לצריכת המים והביוב : חישוב לפי מס נפשות בכמות במחיר בסיסי למחיר שולי חריגה ( מחיר גבוה ) יתרת חוב עם יש : מראה כי לא שולם כל הסכם או שולם לאחר המועד ומחויב בריבית.

תלונות נפוצות:

 •  משלמים סכומים מפרזים כיוון שלא עידכנו את מספר הנפשות בדירה .

 •  חשבון גבוה שנובע מנזילת מים בצריכה הפרטית או המשותפת.

 •  חשבון גבוה שנובע משמעותית ממד המים לא תקין הפרטי או המשותפת

 •  חשבון גבוה שנובע משמעותית מעמסת צריכה לא רלונטית , בשל אי

 • התקנת מד מים של דייר או דיירים בבניין .

 •  צרכנים לא מקבלים החזרים שמגיע להם .

 •  צרכנים לא מקבלים מענה לפניותהם לתאגיד או לרשות שהמענה ניתן לאחר זמן רב .

 •  זיכוי שמתקבל לאחר זמן רב וללא החזר ריבית כנדרש בחוק .

 •  אי קבלת חשבון מים בזמן או לא מקבלים חשבון מים

 • גם לך יש בעיה בחשבונות המים מלא את הפרטים או התקשר אלנו אחד מנציגנו יחזור אליך בהקדם.

מלא את הפרטים ונציגנו יחזור אליכם בהקדם

Success! Message received.